Partneret tane

Organizatat partnere:

- SHKOLLA SPECIALE LUIGJ GURAKUQI
- SHOQATA E INVALIDEVE PARAPLEGJIKE E TETRAPELGJIKE E SHQIPERISE ME TRAUM NE SHTYLLEN KURRIZORE
- SHOQATA “PËR INTEGRIMIN GJINOR”
- SHOQATA KOMBËTARE SHQIPTARE E NJERËZVE QË NUK DËGJOJNË – ANAD
- QENDRA E NËNËS “MJELMA”
- QËNDRA E ZHVILLIMIT PËR FËMIJË “PËLLUMBAT”
- SHOQATA E PARAPLEGJIKËVE “SHPRESË DHE DASHURI”
- SHOQATA E TË VERBËRVE
- QENDRA PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUAR – KOMBINAT